ARVOT

Arvot vaikuttavat kaikkialla

Työssäni kuljetan mukanani tasa-arvoa, vastuullisuutta ja ekologisuutta. Arvostan aitoutta, kiltteyttä, luottamusta ja kykyä ajatella kanssaihmisiä.

TASA-ARVO

Erityisesti viimeaikoina esiin tulleet väärinkäytökset ovat alleviivanneet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkitystä niin kollegoiden kesken, asiakkaita kohtaan, kuin yritystoiminnassa yleisesti.

Opinnäytetyöni ”Rakenteellinen epätasa-arvo päätöksenteossa ja siitä aiheutuvat riskit organisaatiolle” voi lukea täältä.

Ally!

VASTUULLISUUS

Niin toiminnan, tuotteiden kuin yhteistyökumppaneiden kanssa toimimisessa on ajateltava kanssaihmisiä, yhteisöjä, ryhmiä, eläimiä ja eettisyyttä. Yrityksenä se tarkoittaa selkeitä sopimuksia, taustatyötä, kunnioittamista ja pyrkimystä tehdä hyvää ympärille.

EKOLOGISUUS

Kaikessa toiminnassa mietitään ekologisuutta niin paljon, kuin se omassa skaalassa on mahdollista.

Erityisesti mertensuojelu on merkityksellistä, ja yrittäjänä tuen mm. Pidä Saaristo Siistinä Ry:n ja Suomen Majakkaseura Ry:n toimintaa.